ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ
                                      (Διεθνές συνέδριο στο Ρέθυμνο)

  ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Οι διακρίσεις, δυστυχώς, αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα άτομα αυτά, συχνά, ζουν ανοχύρωτα μέσα σε μια κοινωνία που είναι ελάχιστα ευαισθητοποιημένη απέναντι στα προβλήματά τους. Σε μια κοινωνία "σκουριασμένη", νευρωτική που της λείπει η σωστή παιδεία και αγωγή που θα την βοηθούσε με τρόπο αποτελεσματικό και γόνιμο να αποδεχτεί τη "διαφορά" ως σταθερό γεγονός της ζωής και ότι, ακόμα, κάθε άμεση διάκριση ή άλλη αρνητική διακριτική αντιμετώπιση ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες αποτελεί παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Κωστής Παπαδάκης ενώ ομιλεί
           στο Συνέδριο
Πότε θα μάθουμε, τέλος πάντων, ως άνθρωποι που σεβόμαστε τον εαυτό μας, ότι έχουμε ιερή υποχρέωση να δώσουμε προτεραιότητα σε ορισμένες αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης; Πότε θα μάθουμε ότι δε μπορούμε, για παράδειγμα, να σταθμεύουμε το αυτοκίνητο μας σε χώρους στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες και ότι, ακόμα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παραχωρούμε στα άτομα αυτά κοινωνική ισοτιμία, καθώς και κάποια προνόμια που, άλλωστε, δικαιωματικά τους ανήκουν;
Στην ανάγκη αυτήν της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου γύρω από τα προβλήματα και τις διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα αυτά, και πιο συγκεκριμένα εδώ τα άτομα της συμπαθούς και φίλης τάξης των Κωφών όλου του κόσμου, αναφέρεται το Πρόγραμμα με τον τίτλο "DEAF WORLD" ("ο Κόσμος των Κωφών") που πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα από ένα διεθνές συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο στην πόλη μας, από το Σύλλογο Κωφών "το Αρκάδι".
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι Κωφοί όλων των ηλικιών στην Ευρώπη, μέσα από την επισταμένη διακρατική διερεύνηση των μορφών καταπολέμησης των διακρίσεων που υφίστανται οι κωφοί των ευρωπαϊκών χωρών που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο συνεδριακό πρόγραμμα.
Στο Συνέδριο- που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εθνική συγχρηματοδότηση από την Νομαρχία Αθηνών- θα συμμετάσχουν 150 σύνεδροι από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία και την Ελλάδα, ενώ τα θέματα που θα το απασχολήσουν αναφέρονται στα πολλαπλά επίπεδα βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία οι κωφοί από όλο τον κόσμο υφίστανται διακρίσεις, όπως στην Εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, την Επικοινωνία και την πληροφόρηση, την κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα του Συνεδρίου είναι:
·                              να προσδιοριστούν οι ιδιαίτερες και πολλαπλές διακρίσεις που βιώνουν οι Κωφοί στη ζωή τους σε κάθε χώρα.
·                              Να δυναμώσει η κοινότητα των Κωφών της Ευρώπης, για μια αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διακρίσεων συλλογικά σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
·                              Να ενημερωθεί η κοινότητα των ακουόντων της Ευρώπης για τις καλύτερες πρακτικές αποφυγής των διακρίσεων, έτσι ώστε να μπορέσει η κοινότητα των Κωφών να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
·                              Να δημιουργηθεί σχετικό CD-ROM και μια ιστοσελίδα, στην οποία θα καταγραφούν όλα τα αποτελέσματα του Συνεδρίου και η οποία θα διασυνδεθεί με άλλες ιστοσελίδες παρόμοιου ενδιαφέροντος.


Μετά από όσα σημειώσαμε παραπάνω, γίνεται, νομίζουμε, πασιφανής η τεράστια σημασία του συγκεκριμένου συνεδρίου για την τάξη των Κωφών όλου του κόσμου, αλλά, ειδικότερα, και για την πόλη μας που θα το φιλοξενήσει. Αποτελεί δε υψίστη τιμή για τον υπερδραστήριο Σύλλογο Κωφών του Νομού μας "το Αρκάδι" και τον Πρόεδρό του κ. Μανόλη Παπαδάκη, η ανάληψη της υλοποίησής του. Ο Σύλλογος Κωφών μας έχει δώσει και στο παρελθόν άπειρα δείγματα αξιόλογης ικανότητας γύρω από τη διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων πανελληνίου βεληνεκούς, από την έκδοση των Πρακτικών τους σε βιβλία, αλλά και από πλήθος άλλων σπουδαίων δραστηριοτήτων του. Όλα αυτά, λοιπόν, αφού εκτίμησε δεόντως η "Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος", αποφάσισε να αναθέσει την υλοποίηση και του παρόντος Διεθνούς Συνεδρίου στο ρεθεμνιώτικο Σύλλογο, με τη βεβαιότητα ότι η πείρα που αυτός διαθέτει θα συντελέσει ώστε και το συνέδριο αυτό να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα πράγμα που και εμείς προσωπικά από καρδιάς το ευχόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: