Ι. Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου * «Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον»

«Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον»

Χαριστήριος Τόμος- Χρονικό τής Επίσκεψης τής Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Ι. Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου τού 2012

    ΚΩΣΤΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΔημοσιεύουμε παρακάτω απόσπασμα τού (αδημοσίευτου) λόγου μας στην παρουσίαση τού τόμου- Λευκώματος υπό τον τίτλο «Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον», στις 8 Ιανουαρίου 2016, στο «Σπίτι τού Πολιτισμού» τής πόλης μας, με την ευκαιρία τής παρουσίασης τού εν λόγω Τόμου και στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο τού Μουσείου τής Ακρόπολης, την Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 17:30, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι».

Την παρουσίαση του τόμου θα κάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, καθηγητής τής Θεολογίας τού  Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ για την σημασία τής επίσκεψης τού Πατριάρχη θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Γαλίτης.

Μέγα γεγονός για την Εκκλησία των Ρεθυμνίων αποτελεί η επίσημη Επίσκεψη τής Αυτού θειοτάτης Παναγιότητος, τού Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τη 2α και 3η Σεπτεμβρίου 2012. Η Εκκλησία τής Κρήτης διακρατεί το ιστορικό προνόμιο να ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η επίσκεψη σε αυτήν τού Οικουμενικού Πατριάρχη αποτελεί, οπωσδήποτε, γεγονός σπουδαίο και ενισχύει τους ακατάλυτους δεσμούς που τη συνδέουν με τη Μητέρα τού Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Δεσμούς που, όπως σημειώνει ο Επίσκοπός μας, κ. Ευγένιος, λειτουργούν αμφίδρομα και αλληλεπιδραστκά. Έτσι και στην παρούσα περίπτωση, χρέος ιερό και απόδοση οφειλόμενης τιμής και ευχαριστίας για την Πατριαρχική Επίσκεψη οδήγησε την τοπική μας Εκκλησία στην απόφασή της για την έκδοση τού παρουσιαζόμενου Αναμνηστικού Λευκώματος, «λήθης αντίδοτον», για όσα μεγάλα και υψηλά η τοπική μας Εκκλησία έζησε τις ημέρες εκείνες, αλλά και για να πληροφορηθούν οι νεότεροι τη στοργή την οποία το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατρικά και μόνιμα επιδαψιλεύουν προς την τοπική μας Εκκλησία.

Και πρώτα- πρώτα, επί του παρουσιαζομένου λευκώματος, θεωρούμε πρωτότυπο και όλως εντυπωσιακό τον τίτλο . «Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον». Η λέξη «κανίσκιον», υποκοριστικό τής ομηρικής λέξης «κάνεον», σημαίνει το προσφερόμενον ως «αναθηματικόν δώρον», ενώ στη γλώσσα τού λαού μας η λέξη αυτή διασώζεται μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη γαμήλια χαρά, καθώς συγγενείς και φίλοι, κινούμενοι από μιαν ισχυρή και άγια παράδοση προσφέρουν το «κανίσκι» τους, το καλάθι των δωρημάτων τους, στην καλή απαρχή μιας νέας οικογένειας. Μετά από όλα αυτά τα εύστοχα ερμηνεύματα τής λέξης από το «Ειδικόν», εν είδει Προλόγου, «Σημείωμα» τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, αντιλαμβανόμαστε, ασφαλώς, όλοι τη μεταφορική τού τίτλου σημασία στην εν λόγω έκδοση, που αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, το καλάθι, το «Ευγνωμοσύνης κανίσκιον», αντιδώρημα πενιχρό στην αγάπη τού Πατριάρχη μας για όλα όσα μεγάλα και σπουδαία προσέφερε κατά το ιστορικό εκείνο διήμερο με τη σεπτή παρουσία του και τον πνευματικό επιστηριγμό και εναγκαλισμό του και την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στη χάρη τού Θεού, με τα οποία παιδαγώγησε, με τον δικό του τρόπο, την Εκκλησία των Ρεθυμνίων.

Στον παρουσιαζόμενο τόμο όλα τοποθετούνται με απόλυτη τάξη και ημερολογιακή σειρά, ώστε να αποτελεί ένα θαυμάσιο Χρονικό των ημερών εκείνων: Η Επιστολή τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, προκειμένου να τύχει τής Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, και να προβεί στην έκδοση τού παρόντος αναμνηστικού αφιερωτικού τόμου και η απάντηση τού Πατριάρχη διά τής οποίας το αίτημα γίνεται αποδεκτό και ευλογείται. Η Πρόσκληση την οποίαν ευσεβώς υπέβαλαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενος από τους βουλευτές τού νομού κ. Εμμανουήλ Όθωνα (Υφυπουργό, τότε, Προστασίας τού Πολίτου) και Όλγα Κεφαλογιάννη, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαρία Λιονή και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαρινάκη, καθώς και η αποδοχή αυτής από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το Πρόγραμμα τής Επισκέψεως και ένα Σύντομο Χρονικό αυτής, είναι όλα τοποθετημένα και αφηγούνται τα γεγονότα των ημερών εκείνων με απόλυτη χρονολογική σειρά και τάξη.

Και στο σημείο αυτό, συνοπτικά θεωρούντες τον παρουσιαζόμενο Χαριστήριο, στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο, Τόμο, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α) Εντυπωσιάζει η λεπτομέρεια τής παραθέσεως σε αυτόν όλου αυτού τού πλήθους των Προγραμμάτων και Τυπικών Διατάξεων- μεθ’ όλης τής τυπικής τους τάξης - Δοξολογίας, Εγκαινίων και Θυρανοιξίων και μάλιστα τής Α΄ Εκθέσεως Αγιογραφίας τής Ι. Μητροπόλεώς μας, που τότε καθιερώθηκε ως θεσμός που συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα και τα Εγκαίνια τής οποίας πραγματοποίησε, το πρώτον, η Αυτού θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος.

β) Εντυπωσιάζει ο πλούτος των παρεχομένων πληροφοριών μέσα από τους προσεγμένους επίσημους λόγους, τόσο για τον τόπο και την Ι. Μητρόπολή μας, όσο και για την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα τής εποχής, την οποία ο εν λόγω χαριστήριος τόμος- Χρονικό αποτυπώνει καταλεπτώς. Για παράδειγμα η Οικονομική Κρίση που είχεν ήδη ενσκήψει, τον καιρό εκείνο, αποτελεί συχνή αναφορά στους λόγους πολλών ομιλητών, οι δε συμβουλές που ο Πατριάρχης έδωσε για την αντιμετώπισή της χαρακτηρίζονται από σοφία σκέψης και λόγου και πλούτον θεολογικό.  

γ) Εντυπωσιάζει, επίσης, ο τέλειος χειρισμός και απόλυτος σεβασμός τής Ελληνικής Γλώσσας σε όλες γενικά τις ομιλίες, προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, χαιρετισμούς και προπόσεις που αποτυπώθηκαν στο πολυτονικό σύστημα και σε όλες τις διαβαθμίσεις τού γραπτού λόγου από την απλή λόγια Δημοτική των Αρχόντων μέχρι και την αρχαιοπρεπέστατη, που συχνά άπτεται τα όρια της αρχαίας ελληνικής, γλώσσα τού Πατριάρχη. Σε όλες καλοδουλεμένος, τορνευμένος και ιδιαίτερα προσεγμένος, με βαθιά γνώση και ευαισθησία ο «Έλλην λόγος», που φανερώνει μιαν ηθική στάση, μιαν εσώτατη διάθεση αρετής, κοσμιότητας και ευπρέπειας, πράγμα, συχνά, παντελώς, άγνωστο στη σημερινή στείρα και γλωσσικά αλλοτριωμένη εποχή μας.

              δ) Θαυμάζουμε, τέλος, στον παρουσιαζόμενο Χαριστήριο Τόμο- Χρονικό το πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό, που πλαισιώνει τους επίσημους λόγους και ξεναγεί τον Αναγνώστη βήμα προς βήμα, προκειμένου εκ του σύνεγγυς να παρακολουθήσει και αυτός την εν λόγω θρησκευτική, πνευματική, πολιτιστική και ιστορική Επίσκεψη στον τόπο μας και την Ι. Μητρόπολή μας της Σεπτής Κορυφής τής Ορθοδοξίας, της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τη 2α και 3η Σεπτεμβρίου τού 2012.                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: