Ο Μασταμπάς από το τότε μέχρι το σήμερα - Πρακτικά Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 14- 15 Ιουνίου 2014)Ο Μασταμπάς από το τότε
 μέχρι το σήμερα
Πρακτικά Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 14- 15 Ιουνίου 2014)
[Εκδοτικές Επιχειρήσεις Καλαϊτζάκης, Ρέθυμνο 2015, σχ. 8ο (24Χ 17), σσ. 182]


   ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Μια ακόμα πολύτιμη ψηφίδα στη μελέτη τής ιστορίας τής πόλης τού Ρεθύμνου αποτελούν από σήμερα τα Πρακτικά τού Συνεδρίου «Ο Μασταμπάς από το τότε μέχρι το σήμερα», που συνδιοργάνωσαν το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, υπό την αιγίδα τής Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, με πρωτοβουλία και επιμέλεια τού ακούραστου Διευθυντή τού Σχολείου κ. Νίκου Δερεδάκη, αλλά και τον μόχθο και την άψογη συνεργασία δασκάλων και μαθητών τού Σχολείου.
Προσωπικά θεωρώ ότι το Συνέδριο αυτό αποτελεί, ίσως, μια πανελλήνια πρωτοτυπία και πρωτιά . ξεκινώντας το Σχολείο από ένα απλό, θα το έλεγα, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατέληξε, ουσιαστικά, να στήσει και διοργανώσει ένα σοβαρό επιστημονικό Συνέδριο με την παράλληλη, προς τις εργασίες των παιδιών, συμμετοχή πλειάδας επιστημόνων - ερευνητών τής ιστορίας τού τόπου. Όπως, μάλιστα, σχετικά με τα παραπάνω, σημειώνει στον «Πρόλογό» του ο Διευθυντής τού Σχολείου κ. Νίκος Δερεδάκης, το σχολείο απεύθυνε ανοιχτή πρόσκληση μέσω τού Τύπου σε οποιονδήποτε ήθελε να παρουσιάσει εισήγηση στους τομείς τής Ιστορίας, των Μνημείων, της Εκπαίδευσης και του Λαϊκού Πολιτισμού. Παράλληλα, οι μαθητές των ανωτέρων τάξεων τού Σχολείου ανέλαβαν, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, να βρουν παλιούς κατοίκους τού Μασταμπά και να τους πάρουν συνεντεύξεις για την καθημερινή ζωή στο όμορφο προάστιο κατά τα παλιά χρόνια, εργασία με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και στόχο των διοργανωτών το σχολείο να ανοίξει την πόρτα τού διάπλατα στην Κοινωνία, της οποίας θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι και πρωταρχικό κύτταρο.
Το σχολείο και η κοινωνική πραγματικότητα δεν πρέπει να είναι δυο άσχετοι ή ενάντιοι μεταξύ τους κόσμοι, αλλά, αντίθετα, να αναπτύσσεται ανάμεσά τους μια ελκτική διαλεκτική σχέση . η κοινωνική πραγματικότητα οφείλει να προβληματίζει δημιουργικά το σχολείο  και το σχολείο να φωτίζει, δια μέσου των μαθητών του, την κοινωνική πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτόν αίρεται η στεγανοποίηση τού σχολείου και ξεπερνιέται, σε σημαντικό βαθμό, ο, αναπόφευκτα, συντηρητικός και στατικός του χαρακτήρας. Η προοπτική αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες τού σχολείου- όπως, ακριβώς, συνέβη, και με την παρουσιαζόμενη με το σημείωμά μας αυτό ερευνητική δραστηριότητά του- με τους υψηλούς στόχους προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο που έθεσε το σχολείο και καλλιέργειας τής κοινωνικής και ψυχοπνευματικής ανάπτυξης των μαθητών.
Όσον αφορά στην ιστορία τού εν λόγω Συνεδρίου, δεκαεννιά (19) πρωτότυπες μελέτες ανακοινώθηκαν στο διάστημα από 14 έως 15 Ιουνίου 2014, στο αμφιθέατρο τού Σχολείου και φώτισαν πολλές άγνωστες πτυχές τής ιστορίας τής εν λόγω συνοικίας τού Ρεθύμνου από πολλές και ποικίλες απόψεις (από ιστορική, αρχαιολογική, τοπωνυμική, λαογραφική, οικονομική, εργασιακή, γεωλογική, θρησκευτική και πολιτιστική άποψη). Είναι αλήθεια ότι η ανταπόκριση ενός τόσο μεγάλου αριθμού συνέδρων στην πρόσκληση τού Σχολείου αποτέλεσε μια ξεχωριστή έκπληξη για όλους εμάς, όπως συνέβη, περαιτέρω, και με την αρίστη διοργάνωσή του, αλλά και την σε χρόνο ρεκόρ έκδοση των «Πρακτικών».
Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε όλους όσοι με ζήλο και μεράκι ανέλαβαν τη διοργάνωση τού εν λόγω Συνεδρίου και στήριξαν αυτό ηθικά και υλικά και βέβαια στον φίλο Νίκο Δερεδάκη, την ψυχή τής όλης προσπάθειας, που είχε την πρωτοβουλία και επωμίσθηκε την Επιμέλεια των Πρακτικών. Ευχόμαστε το παράδειγμα τού Σχολείου τού Μασταμπά να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία άλλων περιοχών- συνοικιών τής πόλης μας. Μια τέτοια καταγραφή, ακόμα και των μικρότερων οικιστικών χώρων, θα αποτελούσε, οπωσδήποτε, γεγονός εξαιρετικής σημασίας, μεγάλη συνεισφορά και ουσιαστική συμβολή στην ιστορία τού Ρεθύμνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: