ΧΑΡΗΣ Κ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ - Μια μέρα στο σχολείο τής ύστερης Κρητικής ΠολιτείαςΧΑΡΗΣ Κ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ

Μια μέρα στο σχολείο
τής ύστερης Κρητικής Πολιτείας
Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα
   [Έκδοση «Γραφοτεχνική Κρήτης», Ρέθυμνο 2014, σχ. 8ο (24Χ20), σσ. 63]  

       ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ


Ο Χάρης Κ. Στρατιδάκης είναι ένας δραστήριος και εξαιρετικά ανήσυχος δάσκαλος, Δρ. Παιδαγωγικής τής Σχολής Επιστημών Αγωγής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη 2η Περιφέρεια Χανίων, που ενδιαφέρεται ενεργά για την πνευματική πρόοδο και καταξίωση των μαθητών του, αλλά, περαιτέρω, και για την διευκόλυνση των συναδέλφων του διδασκάλων στο διδακτικό έργο που επιτελούν. Η δημιουργική αυτή ανησυχία του είναι που τον ώθησε να προβεί, πρόσφατα, στην έκδοση μίας χρήσιμης και πρωτότυπης βιωματικής μελέτης για τη διδασκαλία τής τοπικής μας Ιστορίας, με την ευγενική χορηγία τού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ρεθύμνης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου.
Η εν λόγω μελέτη αναφέρεται, ειδικότερα, στην ανάγκη ενός ευέλικτου και συμβατού προς τις γνώσεις τού παιδιού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία τής Τοπικής Ιστορίας, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση τής Κρήτης με την Ελλάδα. Με την ευκαιρία αυτήν αναζητήθηκε από τον συγγραφέα η δυνατότητα προσέγγισης από τα παιδιά τής περιόδου τής Αυτονομίας και της Ένωσης τής Κρήτης με την Ελλάδα. Έτσι, ο συγγραφέας εμψύχωσε, βελτίωσε και στάθμισε το περιγραφόμενο στο εν λόγω βιβλίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με αρχικό τίτλο: «Μια μέρα στο σχολείο τής Κρητικής Πολιτείας, στο λυκαυγές τής Ένωσης», πρόγραμμα, πάντως, που αποτελεί μετεξέλιξη αντίστοιχου παλαιοτέρου, το οποίο εμψυχώνεται από τον συγγραφέα ήδη από το έτος 1991 και πιο συστηματικά κατά την περίοδο 1996- 2000, οπότε διετέλεσε υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τού Ν. Ρεθύμνου. Το Πρόγραμμα εκείνο, υπό τον τίτλο: «Στο σχολείο των γονιών και των παππούδων μου» πήρε, στη συνέχεια, και τη μορφή μουσειοβαλίτσας στο «Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής “Φάλκονας”».
Στο Α΄ Μέρος παρακολουθούμε την ιστορική εξέλιξη τής εκπαίδευσης κατά τα χρόνια τής Κρητικής Πολιτείας μέσα από τη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων τής Κρητικής Εκπαίδευσης επί Αυτονομίας, όπως: την παράλληλη χριστιανική και μουσουλμανική εκπαίδευση, τη γεωργική εκπαίδευση [που εισάχθηκε, είναι γεγονός, στην Κρήτη πολύ πριν την εισαγωγή της στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο (Κήποι- Αγροκήπια)], τη γυμναστική διδασκαλία και τη διδασκαλία τής σκοποβολής, τόσο απαραίτητης τον καιρό εκείνο στα πλαίσια των αγώνων των χριστιανών Κρητών για εθνική αποκατάσταση.
   Στο Β΄ Μέρος επιτυγχάνεται η Εισαγωγή στην εποχή και τον χώρο με προβολή φωτεινών διαφανειών. Ο χώρος στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι η Αμνάτος, λόγω του «Σχολικού Μουσείου τού Δήμου Ρεθύμνου» που διαθέτει το χωριό και προσφέρει ιδανικές συνθήκες προς εφαρμογή τού προτεινόμενου, με το παρουσιαζόμενο βιβλίο, προγράμματος, αλλά διαθέτει, περαιτέρω, και το «Λαογραφικό Μουσείο Αμνάτου Ρεθύμνου», που στηρίζει παράλληλο Πρόγραμμα για τον λαϊκό πολιτισμό τής Κρήτης επί της Αυτονομίας.
Η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί επακριβώς το ημερήσιο Πρόγραμμα μαθημάτων ενός σχολείου τής Κρητικής Πολιτείας με όλες τις λεπτομέρειές του (π.χ. κρούση κώδωνος, προσευχή, έπαρση σημαίας, έλεγχο καθαριότητας κ.λπ.), καθώς και μαθήματα που διδάσκονταν την εποχή εκείνη, όπως διδασκαλία ποιήματος, ιχνογραφία, χειροτεχνία, εκκλησιαστική μουσική κ.λπ. Κάθε μάθημα διδάσκεται στα παιδιά με προσομοίωση, αναπαραγωγή και αναπαράσταση τής συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών του.
Πρωθυστέρως τής προσομοίωσης διδασκαλίας «Στο σχολείο των γονιών και των παππούδων» ακολουθεί και άλλο πρόγραμμα (που, κανονικά, θα έπρεπε να προηγείται) με τον τίτλο: «Στο σπίτι των προ- προπαππούδων μου». Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές βοηθιούνται από τους εμψυχωτές τού Προγράμματος να έρθουν στη θέση των μαθητών εκείνων τής Κρητικής Πολιτείας, παίρνοντας βασικές γνώσεις για την κατοικία τους, τη διατροφή, την οικογένεια, τη θρησκευτικότητά τους, την εργασία των γονέων αλλά κι εκείνη των ίδιων των παιδιών προς την υπόλοιπη οικογένεια με τις πολλαπλές της ανάγκες. Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο «Λαογραφικό Μουσείο Αμνάτου» παράλληλα προς το άλλο, της προσομοίωσης διδασκαλίας.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται: α) με οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς εμψυχωτές τού Προγράμματος, β) επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με την Κρητική Πολιτεία (Ιστορικά- Λαογραφικά Μουσεία) και γ) με «Επίμετρο», που περιλαμβάνει «Κατάλογο κρητικών σχολικών βιβλίων» τής υπό μελέτην περιόδου 1800- 1913, που συνέταξε ο φίλος Κρητολόγος- ερευνητής κ. Γ. Π. Εκκεκάκης.  
       Και για τη νέα του αυτήν προσφορά στην Τοπική μας Ιστορία και τη διδασκαλία της στους μαθητές τού τόπου μας, συγχαίρουμε και, για άλλη μια φορά, θερμά ευχαριστούμε τον φίλο Χάρη Κ. Στρατιδάκη, που με πραγματικά αξιοθαύμαστη προθυμία, ζήλο και μεράκι αναλαμβάνει το λεπτό και υπεύθυνο έργο της καθοδήγησης των νεαρών μαθητών και των διδασκάλων τους στη δημιουργική και βιωματική αφομοίωση πολύτιμων για τον τόπο μας στοιχείων, αλλά, ταυτόχρονα, και στην, κατά το δυνατόν, γόνιμη και καρποφόρα ανάπτυξη της προσωπικότητας και κοινωνικότητάς τους.