ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ *** ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

(4η συνέχεια)

      ΚΩΣΤΗΣ  ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΕΠΙΡΡΗΜΑ


Εσφαλμένα πιστεύουν μερικοί ότι οι κατάληξη των επιρρημάτων στη Δημοτική είναι μόνο [-α]. Αντίθετα, και η λόγια κατάληξη [-ως] διατηρείται σε πολλά επιρρήματα και έτσι λέμε: προηγουμένως, επομένως, κυρίως, ακριβώς, επιεικώς, εντελώς, ευτυχώς, πιθανώς ή πιθανόν και, ακόμα, ευχαρίστως, εκτάκτως, αμέσως και όχι: προηγούμενα, επόμενα, κύρια, πιθανά, ευχάριστα, έκτακτα, άμεσα. Ορισμένα παραδείγματα: «Πιθανώς (ή πιθανόν) να είναι έτσι» και όχι «Πιθανά να είναι έτσι», όπως, πολλές φορές, το άκουσα να λέγεται από δημοσιογράφους και όχι μόνον «εν ονόματι» της Δημοτικής. Επίσης, λέμε: «έρχομαι ευχαρίστως» και όχι «ευχάριστα» κ.ο.κ. Αυτά τα τελευταία δημιουργούν σύγχυση με ουδέτερα επίθετα, πληθυντικού αριθμού, πχ. πιθανά κρούσματα, ευχάριστα θέματα κ.λπ.


Ακόμα, πολύ συνηθισμένα λάθη στη χρήση των επιρρημάτων είναι τα εξής:


Η πρόθεση πριν συντάσσεται με από και αιτιατική και λέμε: Πριν από την έναρξη των αγώνων υπήρξε μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων. Πβ. και το επίρρ. πριν (τρεις μήνες πριν) και τον σύνδεσμο πριν (πριν φύγει).


Αντίθετα, η πρόθεση μετά δεν χρειάζεται να ακολουθείται από την πρόθεση από και έτσι το ορθό είναι να λέμε: Μετά την τέλεση των αγώνων και όχι: μετά από την τέλεση των αγώνων (λέμε, όμως, ύστερα από την τέλεση των αγώνων). Επίσης, μετά το μάθημα, μετά το φαγητό κ.λπ και όχι μετά από το μάθημα ή μετά από το φαγητό. Η σύνταξη μετά από είναι κανονική, όταν ακολουθεί αντωνυμία, π.χ. μετά από αυτόν θα περάσεις εσύ στην αίθουσα.  


                                            *  *  *

Δεν υπάρχουν σχόλια: