Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α - ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ - ΔΗΜΟΙ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΗΜΟΙ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ

27- 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 
  ΤΟΜΟΣ  Α’
        ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΝΟΥΡΑΣ

         ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

              www.ret-anadromes.blogspot.com
        
Το Διοικητικό Συμβούλιο τής «Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου», που εδρεύει στην Αθήνα, διοργάνωσε πενθήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, από 27-31 Αυγούστου 2010, με θέμα: «Η επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», επιθυμώντας την περαιτέρω προαγωγή τής έρευνας και της μελέτης τής Τοπικής Ιστορίας και του πολιτισμού τής εν λόγω επαρχίας τού νομού μας. Το Συνέδριο περάτωσε επιτυχώς τις εργασίες του με την παρουσίαση εξήντα μία (61) συνολικά επιστημονικών ανακοινώσεων σχετικών με τη συγκριμένη επαρχία.
Τού εν λόγω Συνεδρίου τον Α΄ τόμο των Πρακτικών, που περιέχει είκοσι τρεις (23), εκ των παραπάνω εξήντα μία (61), συνολικά, ανακοινώσεων και γνώρισε πρόσφατα το φως τής δημοσιότητας, επιθυμούμε με το παρόν σημείωμά μας να χαιρετίσουμε και να ευχηθούμε σύντομα να δούμε δημοσιευμένους και τους υπόλοιπους τόμους «να χαρ μν πεπληρωμένη» (Ιω. ιστ΄, 24).
Είναι αλήθεια ότι η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού Συνέδρων σε ένα περιφερειακό επιστημονικό συνέδριο αποτέλεσε μια ξεχωριστή έκπληξη για όλους μας, όπως συνέβη και με τα αντίστοιχα, εξίσου επιτυχή, Συνέδρια των επαρχιών Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου. Αυτό, αν μη τι άλλο, φανερώνει ότι η επαρχία Αμαρίου, με το εν πολλοίς «παρθένο», από ερευνητικής άποψης, έδαφός της, το χρειαζόταν από καιρό ένα τέτοιο συνέδριο, που, ομολογουμένως, άφησε πλούσια παρακαταθήκη τις έγκυρες και πρωτότυπες ανακοινώσεις πολλών ειδικών επιστημόνων πάνω σε θέματα τού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος [αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, Τοπικής Ιστορίας, Οικονομίας, Λαογραφίας (δυνατή εδώ η παρουσία τού Αμαριώτη, από το Βυζάρι, λαογράφου Π. Βλαστού, του οποίου πρόσφατα απολαύσαμε ένα πραγματικά θαυμάσιο επιστημονικό Συνέδριο) και άλλων επιστημονικών κλάδων], συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παιδεία τής γνώσης που είναι γενικό αίτημα τής εποχής μας.
 Ο παρουσιαζόμενος Α΄ τόμος των Πρακτικών τού Αμαριώτικου Συνεδρίου προλογίζεται από τον εκλεκτό φίλο κ. Στέργιο Μανουρά, ο οποίος επιμελήθηκε και εξέδωσε αυτόν ιδίαις δαπάναις και αντί μνημοσύνου τού αγαπημένου του αδελφού Γιάννη Μ. Μανουρά (1946- 2004). Στο Προλογικό Σημείωμά του ο Επιμελητής αναφέρεται στους αλληλοδιάδοχους διοικητικούς διακριτικούς τίτλους τής επαρχίας [Τούρμα Απάνω Συβρίτου (Β΄ Βυζαντινή περίοδος), Καστελανία Αμαρίου (Βενετοκρατία), Ναχιγιές Αμαρίου και αργότερα Καζάς/επαρχία Αμαρίου (Τουρκοκρατία) και επαρχία Αμαρίου (Κρητική Πολιτεία μέχρι σήμερα)], καθώς και στα φυσικά όρια τής επαρχίας, που συνεχίζουν να είναι τα ίδια, περίπου, από τον 12ο αιώνα ως σήμερα. Ακολουθούν Προσφώνηση τού Προέδρου τού Δ. Σ. τής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου κ. Στεφάνου Αντωνακάκη και Χαιρετισμοί των επισήμων που προσήλθαν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση ή απέστειλαν επιστολή προς τον Πρόεδρο τής Οργανωτικής Επιτροπής που πάραυτα αναγνώστηκε. 
Τα περιεχόμενα- του συγκεκριμένου Α΄ τόμου- είναι σχετικά και συναφή με τις θεματικές ενότητες Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Βενετοκρατία και οι ανακοινώσεις καταχωρούνται με τη σειρά που εκφωνήθηκαν στο Συνέδριο, με παράθεση ενός πλούσιου φωτογραφικού υλικού εκ τού οποίου οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες εντάχθηκαν στο σελιδοποιημένο κείμενο, ενώ οι έγχρωμες στο τέλος τού βιβλίου.
Από τη σύνοψη των παραπάνω στοιχείων διαγράφεται, νομίζουμε, σαφώς η επιτυχία τού Συνεδρίου, που οφείλεται, πρωτίστως, στους εκλεκτούς Συνέδρους, Έλληνες και ξένους, που συγκεντρώθηκαν στην εν λόγω επαρχία, για να παρουσιάσουν τα πολύτιμα ευρήματα και πορίσματα των ερευνών τους, να τα συζητήσουν με τους ομότεχνούς τους και να ενισχύσουν τους δεσμούς τής γνωριμίας και συνεργασίας τους με όσους αγάπησαν τον τόπο και τον έθεσαν κάτω από το ευγενικό πεδίο τής επιστημονικής και ερευνητικής τους προσπάθειας.
Για την πολύτιμη δε έκδοση τού παρουσιαζόμενου Α΄ τόμου- που θα αποτελέσει, προφανώς, την απαρχή τής έκδοσης και των υπολοίπων- απευθύνουμε τα συγχαρητήρια και τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι με ζήλο και προθυμία ανέλαβαν τη διοργάνωση τού εν λόγω Συνεδρίου και στήριξαν αυτό ηθικά και υλικά και βέβαια στον φίλο κ. Στέργιο Μανουρά που επωμίσθηκε την Επιμέλεια και έκδοση αυτού, του Α΄ τόμου τού Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: