ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Μετά την πρόσφατη βράβευση από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου (24/04/2013) του «Τοπωνυμικού της επαρχίας Αγίου Βασιλείου» του Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, ο Κωστής Παπαδάκης έτυχε ήδη νέας βράβευσης από την Ακαδημία Αθηνών (συνεδρία Συγκλήτου της 11/07/2013) και για ένα άλλο έργο του, την αδημοσίευτη μελέτη του "Λαϊκή πίστη και Λατρεία", (σελ., περίπου, 600), μετά από σχετική πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την οποία και έλαβε: "Α΄  Έπαινο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: