Οι Κωφοί τής πόλεώς μας γιόρτασαν τον προστάτη τους όσιο Μάρκο τον Κωφό


Οι Κωφοί τής πόλεώς μας γιόρτασαν τον προστάτη τους όσιο Μάρκο τον Κωφό

   ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

http://ret-anadromes.blogspot.com/

Με αρχιερατική θ. Λειτουργία γιόρτασαν οι Κωφοί τού νομού μας, την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, τον Προστάτη τους όσιο Μάρκο τον Κωφό, στον ι. Ναό τού Οσίου που προς τιμήν του έχουν οικοδομήσει, στον αύλειο χώρο τής Ι. Μονής Αρσανίου. Τη θεία λειτουργία, στην οποία, παρά την βροχή, συμμετείχε πλήθος πιστών Κωφών αλλά και ακουόντων τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, με συλλειτουργό τον Ηγούμενο τής Ι. Μονής κ. Θεόφιλο Μανδελενάκη. Τους εορτίους ύμνους απέδωσε η βυζαντινή χορωδία τού Μητροπολιτικού μας ναού υπό τη διεύθυνση τού κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη. Ο λόγος τού Σεβασμιωτάτου, στο τέλος τής Θ. Λειτουργίας, σύντομος, απλός και ουσιαστικός εστιάστηκε στον βίο τού Οσίου Μάρκου και στην ευαίσθητη των Κωφών τάξη.
Η ανέγερση του ναού τού οσίου Μάρκου τού Κωφού στην Ι. Μονή Αρσανίου υπήρξε έργο πνοής του δραστήριου Συλλόγου Κωφών Ρεθύμνου «Το Αρκάδι» και του ακαταπόνητου Προέδρου του κ. Μανόλη Παπαδάκη και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των πνευματικών και θρησκευτικών αναγκών των Κωφών, που, λόγω τής αναπηρίας τους, αδυνατούν να οδεύσουν στις λυτρωτικές ατραπούς της Χάριτος μέσα από τους λοιπούς τής πόλης μας ναούς, όπου συχνάζουν οι «ακούοντες» πιστοί. Και αυτό λόγω της έλλειψης σχετικού διερμηνέα που θα αναλάβει να μεταφέρει τα σωτήρια νοήματα τής θείας Λειτουργίας στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών, κάτι που, κατά κανόνα, γίνεται σε όλες τις λειτουργίες για τους Κωφούς στον εν λόγω ιερό ναό.
Η πατριαρχική επίσκεψη και ευλογία στον συγκεκριμένο ναό στις 20 Ιουνίου 2002 υπήρξε μια καταφανής αναγνώριση και επιβράβευση τού ποικιλόμορφου έργου που οι Κωφοί φίλοι μας επιτελούν στην τοπική μας κοινωνία και με την ανέγερση του συγκεκριμένου ι. ναού και στον ευρύτερο χώρο τής τοπικής μας Εκκλησίας. Ένα έργο που οι φίλοι Κωφοί το έφεραν σε πέρας με άπειρες θυσίες, μόχθο και απεριόριστη αγάπη προς τον κωφό συνάνθρωπο και, ομολογουμένως, έρχεται σήμερα- πέραν των Κωφών- να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και στους μοναχούς τής Ι. Μονής Αρσανίου που το φιλοξενεί στις καθημερινές λατρευτικές τους ανάγκες και συνάξεις.
Αξίζουν, λοιπόν, γι’ αυτό, οι συμπολίτες μας Κωφοί τού δικαίου επαίνου τόσο της τοπικής μας Εκκλησίας όσο και των ευσεβών μοναχών τής Ι. Μονής Αρσανίου, επιδεικνύοντας στο μέλλον το ανάλογο ενδιαφέρον για την τακτικότερη λειτουργία τού ι. αυτού ναού και σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο οικοδομήθηκε, που δεν είναι, ασφαλώς, άλλος από την εξυπηρέτηση των πνευματικών και θρησκευτικών αναγκών των Κωφών συμπολιτών μας.
Και για την ιστορία να σημειώσουμε ότι την ακολουθία τού Οσίου συνέταξε ο Υμνογράφος τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, κατόπιν ενεργειών τού μακαριστού Μητροπολίτη Πατρών Νικοδήμου και ύστερα από αίτηση τού Σωματείου Κωφών- βαρήκοων τής Πάτρας. Ο όσιος Μάρκος ο Κωφός είναι χωρίς υπόμνημα, και, δυστυχώς, δεν μας έχει σωθεί καμιά πληροφορία για το πρόσωπό του. Από τους στίχους, όμως, του Συναξαριού του, που μόνοι αυτοί σώζονται, πληροφορούμαστε ότι ήταν κωφός και δεν άκουε: «Ο Μάρκος ουκ ήκουσε γηίνων λόγων και πριν λιπείν την γην, ώτα γήθεν εξάγων». Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής ασματικής ακολουθίας τού Οσίου είναι, ακριβώς, η συνεχής αναφορά της στη σωματική κωφότητά του. Έτσι, στο πρώτο ιδιόμελο τής Λιτής ψάλλουμε: «Την κώφωσιν ως χάρισμα Θεού δεξάμενος, Μάρκε οσιώτατε, και ανακράζων το όνομα Κυρίου είη ευλογημένον, δέδεξαι παρ’ Αυτού το δώρον τής μυστικής ακοής». Και πιο κάτω, στο Δοξαστικό τού εσπερινού, σε ήχο β΄, διαβάζουμε: «Των ψυχοβόρων σειρήνων τας ωδάς ουκ εισήκουσας, και απαλλαγείς ω Μάρκε πειρασμών αλυσιτελών, ευπλόως διήλθες τον δίαυλον τής ασκήσεως. ενωτιζόμενος δε τα υπέρ μέλι γλυκύτερα λόγια τού Θεού, εθησαύρισας σεαυτώ πλούτον ουράνιον, εξ ου μετάδος και ημίν ως φιλόστοργος πατήρ τοις εκτελούσιν όσιε την μνήμην σου». Θαυμάσιο και το οξύμωρο τής ακροστιχίδας τού Κανόνα τού Οσίου: «Μάρκε κωφέ, άκουέ με μέλποντα σον βίον». Τέλος, στους Αίνους, σε ήχο β,΄ ψάλλουμε το εξής στιχηρό προσόμοιο: «΄Ωτων στερηθείς των φυσικών, Μάρκε παμμακάριστε πάτερ, ουκ εδειλίασας, ουδέ κατά Πλάστου σου ήγειρας ένστασιν, αλλά χαίρων εχώρησας, εις την έσω ώτων μυστικήν απόκτησιν, άπερ και είληφας. Όθεν ημέραν και ώραν, έσχες αναβάσεις καρδίας, του Θεού φωνήν ωτιζόμενος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: