ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εικ. Το μνημείο τού Αγνώστου Στρατιώτη, γύρω στο 1930

Γύρω από το Ιστορικό δημιουργίας ορισμένων πλατειών τού Ρεθύμνου
Άγνωστος Στρατιώτης
Στην ίδια τοποθεσία όπου σήμερα υπάρχει το άγαλμα τού «Αγνώστου Στρατιώτη» παλαιοτέρα υπήρχε άλλη μια από τις πύλες των τειχών που περιέκλειναν το Ρέθυμνο. Βρίσκόμαστε στην περιοχή τής Σαμπιονάρα (=δρόμο τής Άμμου), όπου μέχρι και τις αρχές τού παρελθόντος αιώνα δείχνονταν τα ερείπια παλιού ανεμόμυλου και υπήρχε μεγάλο περβόλι με μαγκανοπήγαδο[1]. Ονομάστηκε πλατεία «Αγνώστου Στρατιώτη», ασφαλώς λόγω τού ομώνυμου Ηρώου, που στήθηκε στην εν λόγω πλατεία το έτος 1930. Πιο πριν από το έτος αυτό, διατυπώθηκε πρόταση από την εφημερίδα «Κρητική Επιθεώρηση»- που είχε τα Γραφεία της, τον καιρό εκείνο, στην εν λόγω πλατεία- να ονομαζόταν πλατεία «Αρκαδίου»[2], ενώ διατυπώθηκε και η σκέψη το Ηρώον τού Αγνώστου Στρατιώτη να στηνόταν στον χώρο μπροστά από το Γυμνασιακό Παρθεναγωγείο, δηλαδή στη σημερινή πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων[3].

1.Νενεδάκης Ανδρέας, Οι Βουκέφαλοι, Αθήνα 199119.
2.Κρητική Επιθεώρησις τής 12/3/1926. Βλ. και Κρητική Επιθεώρησις τής 10/3/1930.
3.Κρητική Επιθεώρησις τής 11/8/1929.

Δεν υπάρχουν σχόλια: