ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΚΑΛΟΠΣ:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΚΑΛΟΠΣ:
1. Αν νηστεύετε, τώρα το Πάσχα, γιατί το κάνετε ;
Για θρησκευτικούς λόγους 11 (52%)
Επειδή είναι έθιμο 5 (23%)
Για λόγους υγείας 2 (9%)
Για να κοινωνήσω 3 (14%)

Σύνολο ψήφων 21

(Η ψηφοφορία διεξάχθηκε στο διάστημα τής Μεγάλης Εβδομάδας 19-26 Μαρτίου 2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: